Animacje Reklamowe 3D


Realistyczne animacje 3D to niezwykły sposób prezentacji, który wykorzystujemy na róże sposoby. Przede wszystkim pozwalają na ożywienie statycznych produktów oraz większą swobodę ekspresji czy formy przekazu.

Wizualizacje animowane wymagają specjalnego przygotowania już na etapie budowania środowiska 3D. Podstawowe założenia jak przeznaczenie animacji, rozdzielczość, czas trwania oraz wymagana postprodukcja i dźwięk są ustalane na początku realizacji. W zależności od typu animacji 3D – ruchu kamery, bądź samych obiektów – wybieramy konkretną technikę renderowania oraz eksportu sekwencji obrazów do post-produkcji.

Filmy 360° promujące produkty na białym tle z reguły nie wymagają żadnej postprodukcji 3D. W zależności od potrzeb klienta tworzymy animacje obrotu w pętli, lub złożone sekwencje ukazujące detale obiektów 3D.

Animacje środowisk 3D – wnętrz oraz przestrzeni otwartych są dużo bardziej skomplikowane. Przede wszystkim czas liczenia klatek jest wysoki, co wymaga doświadczonej optymalizacji 3D w celu skrócenia czasu produkcji oraz kosztów. Wiele technik post produkcji 2D pozwala na zmiany już po procesie renderingu.

 

Przykłady użycia wizualizacji animowanych 3D:

 

Animacje 3D produktowe:

  • Animacja obiektów na wybranym tle
  • Wizualizacje Produktowe 360°
  • Złożone sekwencje ze zbliżeniami na cechy produktu
  • Animacje z użyciem ruchomego tła i obiektów 3D
  • Prezentacje zasady działania produktu
  • Animacje techniczne, montażowe

Animacje środowiskowe 3D:

  • Prezentacje wnętrz, spacery 3D
  • Ruchome prezentacje domów oraz elewacji
  • Przeloty nad projektami przestrzeni otwartych
  • Przejścia z przestrzeni otwartych do wnętrz
  • Złożone animacje działania instalacji wodnych, cieplnych etc.
  • Prezentacja produktu w żywej przestrzeni 3D

Animacje 3D promocyjne:

  • Ujęcia i animacje reklamowe 3D
  • Krótkie spoty reklamowe
  • Animacje 3D dla potrzeb web e-commerce
  • Animacje abstrakcyjne
  • Symulacje obiektów oraz wody, ubrań
  • Sekwencje obrazów na potrzeby postprodukcji 2D oraz interakcji w aplikacjach real-time

Przykładowe animacje 3D: